Freinetförskolan

BILD & FORM

 

 

Freinetförskolan

Demokratisk fostran

Jag kan påverka

Jag behövs

Tillhörighet

Fria uttrycket

Jag får uttrycka den jag är, det jag känner, tycker, tänker och uppfattar

Självkänsla

Trevande försöket

Jag får pröva mig fram

Jag får jobba utifrån min nivå

Mitt arbete duger

Självförtroende

Autentiska arbetet

Jag lär mig för min egen skull och jag har viktiga saker att lära andra

Meningsfullhet